איתור מונה חכם

רוצה לדעת אם יש לך מונה חכם?

אפשר לקבל את המידע בשתי דרכים שונות:

  1. קבלת מידע ללא הזדהות במערכת – הורדת קובץ ובו כתובות בהן הותקנו מונים בני ניוד (מונים חכמים).
  2. קבלת מידע באמצעות הזדהות במערכת – על ידי הקלדת מספר זיהוי וטלפון נייד או מספר חשבון חוזה ומספר מונה בהתאם לדרישה.

לקבלת מידע בשתי האפשרויות הקיימות יש ללחוץ כאן

לתוכנית השנתית לפריסת המונים החכמים יש ללחוץ כאן