כל המידע אודות המונה החכם

חברת החשמל עוברת למונה האנרגיה החכם – הבשורה החדשה של מדד הצריכה

הכירו את המונה החכם – מונה אלקטרוני מתקדם, בזכותו אפשר לבצע מדידה רציפה של צריכת אנרגיה ומגוון פרמטרים חשמליים נוספים, לאגור את המידע ולבצע תקשורת דו כיוונית.

מנייה אנרגיה חכמה – דרך חדשה בעולם חדש

"מנייה אנרגיה חכמה" הוא ביטוי המתייחס לכל תהליך ניהול צריכת החשמל בתהליך מודרני מתקדם, באמצעות מערכת בקרה מרכזית מרובת יכולות. היא הנדבך ליצירת תשתית שמטרתה להביא לצרכנות חכמה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממעבר משק החשמל הישראלי לרשת חכמה ולקידום ניהול משק החשמל מבחינה טכנולוגית, כמו בתהליכים שקורים במקביל בעולם.

בזכות מערכת המנייה החכמה, אנו מפיקים שיפור באמינות אספקת החשמל על ידי מדידה רציפה של פרמטרים הקובעים את אמינות האספקה, למשל:

דקות אי אספקה, ניהול הרשת וצמצום הפסדים ברשת, ואפילו בקרה ואיתור תקלות.

המנייה החכמה

המנייה החכמה מהווה את המרכיב העיקרי לרשת החכמה, ותאפשר לקדם את הרפורמה (הוצאת חנ"מ, מכירת תחנות הכוח, תחרות במקטע האספקה)  ואת מדיניות ויעדי משרד האנרגיה במשק החשמל, כגון: אנרגיות מתחדשות, טעינת רכבים חשמליים, אגירת אנרגיה, התייעלות אנרגטית ואסדרה מול היצרנים הפרטיים (שימוש באנרגיה PV).

כל אלו, יעזרו להניב תועלות לסביבה, לחברה וללקוחותיה.

גם עבור רשויות מקומיות קיימות תועלות משמעותיות אשר בזכותן יוכלו לעקוב אחרי הצריכה במתקני הרשות ובמבני ציבור, ולהיעזר במערכת מתקדמת של שליטה ובקרה.

יתרון נוסף – ניטור וניהול של יצרנים רבים על פני רשת החשמל, בזכותה ניתן היה לשלב יצרנים פרטיים ברשת החשמל של חברת החשמל. בכל נקודת כניסה ויציאה של חשמל למערכת, מוצבים מונים חכמים המאפשרים מדידה מהימנה ומדויקת.

המערך יקל גם על שילוב יצרני החשמל הסולארי (PV) לרשת חברת החשמל ויצרנים קטנים במתח נמוך. 

הבשורה האמיתית – קריאה מרחוק ותעריפים לפי נתוני צריכה משתנים.

חיוב החשמל מתבצע באמצעות מדידה של צריכת החשמל בכל מקום המחובר לחשמל, מדירה פרטית ועד בית חולים או מחנה צבא, בהם מותקן מונה המודד את צריכת החשמל.

אצל מרבית הצרכנים בארץ מותקן מונה בסיסי, המודד את הצריכה המצטברת. על מנת לקרוא את הצריכה, על קורא המונים להגיע פיזית  למונה ולהקליד את הנתון העדכני, ובהתאם לכך מחויב חשבון הלקוח.

החסרונות במונה הבסיסי

אמינות ודיוק המונה הבסיסי אינם עומדים למבחן, אך הוא בעל מגבלות:

המידע מוגבל: תיעוד הצריכה המצטברת מספיק לצרכי גבייה, אך אינו מאפשר ללמוד על הרגלי הצריכה במהלך היממה, השבוע ועונות השנה ולכן לא ניתן להפיק ממנו תועלת צרכנית ולא ניתן לחייב לפיו בתעריפים שונים. באמצעות מונה  האנלוגי לא ניתן לבצע רישום רציף ולקדם את התחרות במקטע האספקה ואת יעדי משרד האנרגיה.

דורש קריאה פיזית: המונה  האנלוגי מחייב הגעה למקום הצריכה וקריאה פיזית. אם מכל סיבה שהיא קורא המונים אינו מגיע למונה, חשבון החשמל מופק על פי הערכה, מה שלעתים אף יכול לגרום להפרש – עד קריאת המונה בפועל

המונה החכם - יתרונות

בזכות המונה החכם אנו יכולים לנהל מנייה חכמה ומגוון שירותים חדשניים ומשודרגים ללקוח הביתי:

המידע שנאגר בתוך המונה משודר למרכז ניהול מניה (ובקיצור: מנ"מ) בחברת החשמל.

העברת המידע מהמונים מתבצעת באמצעות טכנולוגיות תקשורת שונות, בניהן:

PLC: נתוני המונים מועברים על גבי קווי רשת החשמל באמצעות אפנון האות

M2M: כל מונה/צמד מונים סמוכים המצוי בקריאה מרחוק, מחובר למודם סלולארי באמצעות פרוטוקול ייעודי. *במרבית הבתים תמצאו מונים המופעלים בטכנולוגית M2M.

ההחלפה עצמה, מתבצעת כאשר המונה "מסיים" את חייו (אורך החיים של מונה בסיסי/חכםעודמ על כ-15 שנים) או בעקבות תקלה.

חברת החשמל החליטה להחליף את המונים הבסיסיים במונים חכמים, ממספר סיבות  –

החלטות ממשלה בעניין המניה החכמה (משנת 2010 ו- 2013)

החלטות ממשלה במסגרת הרפורמה במשק החשמל וחוק משק החשמל (שנת 2018)

דוחות מבקר המדינה בעניין המניה החכמה (68א' ו- 71א')

קידום מדיניות ויעדי משרד האנרגיה והתחרות במקטע ההספקה

החלטת רשות החשמל מיום 13.10.2021 (החלטה מס' 61611) – עקרונות לפרישת מונים חכמים בקרב הצרכנים הביתיים
החלטת רשות החשמל מיום 26.2.2022 (החלטה מס' 62404) – כללי התקנת מונים חכמים

ויותר מכל, קדמה טכנולוגית וחדשנות שתביא בשורה אמיתית למשק החשמל הישראלי, לשיפור הקשר הדו כיווני עם הלקוח, הגברת זרימת המידע שתשדרג משמעותית את השליטה על צריכת החשמל, ההתייעלות האנרגטית והחיסכון בהוצאות החשמל של משקי הבית בישראל.

יתרונות נוספים במעבר למונה החכם –

הפונקציות המתקדמות של המונה חכם מצעידות את משק החשמל לעבר עולם יעיל, חדשני ומתקדם, לדוגמה:

-מדידת צריכת החשמל מדי רבע שעה (כיום – משודר מדי 24 שעות למרכז ניהול המניה)

-פוטנציאל לתמיכה במשק חשמל מתפתח עתידי כגון בית חכם, רכבים חשמליים ואנרגיות מתחדשות.

-פוטנציאל לגמישות במועדי הפקת חשבונות החשמל .

-פוטנציאל לקבלת התראות שונות מהמונים, כגון: זיהוי תקלות והפסקות חשמל שמקנה אפשרות למתן מענה מהיר ויעיל יותר לטיפול בהם.

-מונה תשלום מראש (מת"מ)- ניהול היתרה יתבצע במערכת ולא במונה, תהליך טעינה יהיה באמצעות המערכת – הבשורה – הלקוח לא יצטרך עוד להזין את קוד הרכישה ישירות למונה, אפשרות למתן התראות ללקוח (סיום יתרה וכדומה), זיהוי לקוחות מנותקים.

חשוב לזכור, כי חלק מן התועלות שצויינו הינו עתידיות ותלויות בפיתוחים שונים, ויתאפשרו רק לאחר פריסה ברמה הארצית של המונים החכמים.

לבסוף, אין חשש לאמינות המונה הבסיסי, בסופו של יום, הוא מצוין, אמין ומדויק, אך אינו עונה על הדרישות העתידיות והקדמה הטכנולוגית אילה אנחנו צועדים באמצעות המונה החכם.

דילוג לתוכן