כל מה שרציתם לשאול אודות המונה החכם - שאלות ותשובות

המונה החכם, הוא למעשה מונה אלקטרוני מתקדם, המאפשר מדידה רציפה של צריכת האנרגיה ופרמטרים חשמליים נוספים, אגירת המידע ותקשורת דו-כיוונית.

המניה חכמה הינה נדבך ליצירת תשתית לצרכנות חכמה, המהווה חלק בלתי נפרד של מעבר משק החשמל לרשת חכמה ולקידום ניהול משק החשמל מבחינה טכנולוגית, בדומה לתהליכים המתקיימים במקביל בעולם

המנייה החכמה מהווה תחום טכנולוגי חדשני בהתהוות שתופס תאוצה ובעולם מותקנים כמיליארד מוני אנרגיה חכמים, דבר התורם להתפתחות המשק והכלכלה

הביטוי מתייחס לכל תהליך ניהול צריכת החשמל בתהליך מודרני ומתקדם, באמצעות מערכת בקרה מרכזית – רבת יכולות.

למניה החכמה תועלות משקיות רבות ומהווה את המרכיב העיקרי לרשת החכמה. המניה החכמה תאפשר לקדם את הרפורמה (הוצאת חנ"מ, מכירת תחה"כ, תחרות במקטע ההספקה)  ואת מדיניות ויעדי משרד האנרגיה במשק החשמל, כגון: אנרגיות מתחדשות, טעינת רכבים חשמליים, אגירת אנרגיה, התייעלות אנרגטית ואסדרה מול היצרנים הפרטיים (שימוש באנרגיה PV) ולהניב תועלות לסביבה, לחברה וללקוחותיה.

בנוסף מערכת המנייה החכמה, מאפשרת שיפור באמינות אספקת החשמל על ידי מדידה רציפה של פרמטרים הקובעים את אמינות האספקה בהם: דקות אי אספקה, ניהול הרשת וצמצום הפסדים ברשת, ואפילו בקרה ואיתור תקלות.

תועלות משמעותיות קיימות גם עבור רשויות מקומיות אשר יכולות לעקוב אחרי הצריכה במתקני הרשות ובמבני ציבור, ולהיעזר במערכת מתקדמת של שליטה ובקרה.

המנייה החכמה מאפשרת ניטור וניהול של יצרנים רבים על פני רשת החשמל, ורק בזכותה ניתן היה לשלב יצרנים פרטיים ברשת החשמל של חברת החשמל. בכל נקודת כניסה ויציאה של חשמל למערכת מוצבים מונים חכמים המאפשרים מדידה מהימנה ומדויקת. המערך יקל גם על שילוב יצרני החשמל הסולארי (PV) לרשת חברת החשמל ויצרנים קטנים במתח נמוך. 

בכל מקום המחובר לחשמל, מדירה פרטית ועד בית חולים או מחנה צבא, מותקן מונה המודד את צריכת החשמל לצורך חיוב. אצל מרבית הצרכנים בארץ מותקן מונה בסיסי, המודד את הצריכה המצטברת. קורא המונים מגיע פיזית אחת לחודשיים למונה ומקליד את הנתון העדכני, ובהתאם לכך מחויב חשבון הלקוח.

המונה הבסיסי הוא מתקן אמין ומדויק הפועל ביעילות שנים רבות, אך סובל משני חסרונות:

 • מידע מוגבל: תיעוד הצריכה המצטברת מספיק לצרכי גבייה, אך אינו מאפשר ללמוד על הרגלי הצריכה במהלך היממה, השבוע ועונות השנה. לא ניתן להפיק ממנו תועלת צרכנית ולא ניתן לחייב לפיו בתעריפים שונים. לא ניתן באמצעות מונה זה לבצע רישום רציף ולקדם את התחרות במקטע ההספקה ואת יעדי משרד האנרגיה.
 • דורש קריאה פיזית: המונה הישן מחייב הגעה למקום הצריכה וקריאה פיזית. אם קורא המונים אינו מגיע למונה מסיבה כלשהי, מופק חשבון על פי הערכה, ולעתים מצטבר הפרש משמעותי עד לקריאה בפועל.

כאמור, המונה החכם הנו למעשה מונה אלקטרוני מתקדם, המאפשר מדידה רציפה של צריכת האנרגיה ופרמטרים חשמליים נוספים, אגירת המידע ותקשורת דו-כיוונית. בזכות היכולות הללו מאפשר ניהול מנייה חכמה ומגוון שירותים חדשניים ומשופרים ללקוח הביתי. המידע נאגר במונה ומשודר למרכז ניהול מניה (מנ"מ) בחברת החשמל.

קיימות טכנולוגיות תקשורת שונות להעברת המידע מהמונים:

PLC: נתוני המונים מועברים על גבי קווי רשת החשמל באמצעות אפנון האות

M2M: כל מונה/צמד מונים סמוכים המצוי בקריאה מרחוק, מחובר למודם סלולארי או למודם קווי, באמצעות פרוטוקול ייעודי

מונה מוחלף בהגיעו לתום חייו (אורך חיים של מונה בסיסי/חכם 15 שנה) או בעקבות תקלה.

חברת החשמל החליטה להחליף את המונים הבסיסיים במונים חכמים ממספר סיבות:

 1. החלטות ממשלה בעניין המניה החכמה (משנת 2010 ו- 2013)
 2. החלטות ממשלה במסגרת הרפורמה במשק החשמל וחוק משק החשמל (שנת 2018)
 3. דוחות מבקר המדינה בעניין המניה החכמה (68א' ו- 71א')
 4. קידום מדיניות ויעדי משרד האנרגיה
 5. קידום התחרות במקטע ההספקה
 6. קדמה טכנולוגית וחדשנות אשר תביא בשורה למשק החשמל הישראלי. שיפור הקשר הדו כיווני עם הלקוח וזרימת מידע, שתשדרג משמעותית את השליטה על צריכת החשמל, ההתייעלות האנרגטית והחיסכון בהוצאות החשמל של משקי הבית בישראל.

המונה צובר בזכרון את הנתוני המנייה ומעביר את הנתונים הנצברים אחת לפרק זמן  למרכז ניהול המניה בטכנולוגיות תקשורת שונות ::

PLC: נתוני המונים מועברים על גבי קווי רשת החשמל באמצעות אפנון האות

M2M: לכל מונה מחובר מודם סלולארי המשדר באמצעות פרוטוקול ייעודי את נתוני המניה למרכז ניהול המניה

כל המונים הנרכשים ע"י חח"י עומדים בתקני מנייה בינלאומיים

 • לקדם את הרפורמה במשק החשמל (הוצאת חנ"מ, מכירת תחה"כ, תחרות במקטע ההספקה) ואת יעדי משרד האנרגיה במשק החשמל, כגון: אנרגיות מתחדשות, טעינת רכבים חשמליים, אגירת אנרגיה, התייעלות אנרגטית ואסדרה מול היצרנים הפרטיים (שימוש באנרגיה PV) ולהניב תועלות לסביבה, לחברה וללקוחותיה.
 • הפונקציות המתקדמות של המונה חכם מצעידות את משק החשמל לעבר עולם יעיל, חדשני ומתקדם, לדוגמא:
  • קריאת המונה מרחוק ללא צורך בקריאה פיסית
  • מדידת צריכת החשמל מדי רבע שעה (כיום – משודר מדי 24 שעות למרכז ניהול המניה)
  • הזנת מידע מהמחלק למונה (למשל: שעות המש"בים)
 • בהתאמה לפונקציות של המונה החכם, קיים פוטנציאל נרחב למגוון תועלות לצרכנים וכן למספק/מחלק החשמל, לדוגמא:
  • נציגי השירות יוכלו לתת שירות מדויק ויעיל יותר לצרכן ע"י קבלת נתוני צריכה אונליין
  • אפשרות למתן שרות מרחוק ללקוח ללא צורך בתיאום והגעת נציגי החברה לשטח.
  • צמצום הצורך בקריאת מונים בהערכה או דילוגים בהפקת החשבון.
  • פוטנציאל לצריכה מושכלת וניהול חכם של צריכת החשמל על ידי הצרכנים, דוגמת – התייעלות אנרגטית, קבלת תובנות מנתוני הצריכה וכדומה, כ"כ ניתן יהיה לפתח אמצעים דיגיטליים משלימים שיסייעו לניהול הצריכה.
  • תמיכה בקידום התחרות במקטע האספקה, על ידי האפשרות של העברת נתוני צריכה עדכניים של הלקוחות למספקים הפרטיים (בגישה חופשית open – access )
  • פוטנציאל לתמיכה במשק חשמל מתפתח עתידי כגון: בית חכם, רכבים חשמליים ואנרגיות מתחדשות.
  • פוטנציאל לגמישות במועדי הפקת חשבונות החשמל .
  • יכולת החלת תעריפים המשתנים בהתאם למועדי הצריכה .
  • פוטנציאל לקבלת התראות שונות מהמונים, כגון: זיהוי תקלות והפסקות חשמל וכפועל יוצא אפשרות למתן מענה מהיר ויעיל יותר לטיפול בהם.
  • מונה תשלום מראש (מת"מ)- ניהול היתרה יתבצע במערכת ולא במונה, תהליך טעינה יהיה באמצעות המערכת – הלקוח לא יצטרך עוד להזין את קוד הרכישה ישירות למונה, אפשרות למתן התראות ללקוח (סיום יתרה וכדומה), זיהוי לקוחות מנותקים.

חשוב לציין שחלק מהתועלות הינו עתידי ותלוי בפיתוחים שונים, וחלק מהתועלות יתאפשר רק לאחר פריסה בסקייל ארצי של המונים.

 • דמי התשלום החודשי יעלו בעקבות התקנת המונה החכם?
 • האם המונה החכם יאפשר לי להוזיל את עלויות צריכת החשמל?

המונה הבסיסי מצוין אמין ומדויק, אך אינו עונה על הדרישות העתידיות והקדמה הטכנולוגית שכבר פורטו בסעיפים האחרים

במרבית הבתים יופעל מונה חכם מסוג M2M: לכל מונה המצוי בקריאה מרחוק, מחובר מודם סלולארי ובאמצעות פרוטוקול ייעודי משדר את נתוני המנייה למרכז ניהול המניה

הפריסה תתבצע ב 5 אזורים גאוגרפיים שונים ( עדייין לא נבחרו ) חח"י מתעתדת להחליף את כל המונים באזורים אלו למונים חכמים

 • השוק העולמי בתהליך צמיחה מואץ ומרבית מדינות ה-OECD כבר פרסו מניה חכמה.
 • עד שנת 2022 יותקנו מעל מיליארד מונים חכמים בעולם(!) עם כיסוי מלא כמעט בכל מדינות ה-OECD.
 • בארה"ב:
  • שווקים מפותחים כמו ארה"ב עדיין ממשיכים לגדול.
  • מעל ל- 50% מהלקוחות הביתיים היו מונים חכמים עד סוף שנת 2017.
  • מעל 80% פריסת מניה חכמה במדינות: וושינגטון DC, מיין, ורמונט, מישיגן, אוקלהומה, קליפורניה, נבדה, ג'ורג'יה, קנזס, טקסס ופנסילבניה.
  • בהתאם לדו"ח של חברת (*)Berg Insight, פריסת מונים חכמים תגדל ל- 81% בצפון אמריקה עד סוף שנת 2024.
  • פרויקטים חדשים משנת 2019:
  • חברת Ameren ממיזורי, תתקין 1.27 מיליון מונים חכמים החל משנת 2020.
  • חברתWe Energies מויסקונסין, מתכוונת להרחיב את פריסת המונים החכמים עם התקנות של 508 אלף מונים.
 • באירופה:
  • איטליה, שוודיה, פינלנד ואסטוניה כבר הגיעו לפריסת מניה חכמה מלאה
  • צרפת ובריטניה מגבירים את קצב ההתקנות, וכרגע מעל 50% פריסה
  • בשנת 2020, כ- 72% מהצרכנים באירופה יהיו עם מונה אנרגיה חכם
  • חלק ממדינות אירופה נמצאות בתהליך פריסה ראשוני וקיימות מדינות שנמצאות בתהליך פריסה שני, כגון: איטליה ושוודיה

החל מתאריך 01/08/22, נכנסה לתוקף אמת המידה להחלפת מונה חכם לבקשת לקוח.

ההחלפה בעלות חד פעמית על סך226.79 ש"ח (ללא מע"מ). המשמעות שלא יהיה תשלום כל חודש אלא תשלום חד פעמי בלבד.

חברת החשמל תחליף את המונה תוף 60 יום ממועד קבלת הבקשה.

דילוג לתוכן